POLÍTICA DE PRIVACITAT


De conformitat amb la vigent Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, DODECAFONIA S.L informa que les dades de caràcter personal dels Usuaris del Web divanos.com s’incorporaran i tractaran en un fitxer de propietat de DODECAFONIA S.L i que serà gestionat exclusivament per la finalitat descrita en cada formulari o mitjà de resposta. En clicar el botó “ENVIAR”, l’Usuari consent el tractament de les seves dades per part de DODECAFONIA S.L

DODECAFONIA S.L es compromet al fet que les dades de caràcter personal sol·licitades seran estrictament necessàries per dur a terme el servei demandat. S’informarà en el seu cas de l’obligatorietat de facilitar determinades dades, sense les quals no seria possible dur a terme la prestació.

Igualment, DODECAFONIA S.L, com a responsable del fitxer, es compromet a mantenir el secret i la confidencialitat sobre les Dades de caràcter personal que li siguin facilitades, adoptant per això totes les mesures de seguretat necessàries per evitar la seva pèrdua, modificació sense consentiment o accés no autoritzats, d’acord amb el Reglament de Desenvolupament de la LOPD aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

Així mateix, s’informa l’Usuari que en qualsevol moment pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició reconeguts a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de 1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, notificant a DODECAFONIA S.L

Per un altre costat, d’acord amb el que es disposa a la Llei 34/2002, de l’11 de Juliol, de Serveis de la Societat d’informació i de comerç Electrònic, DODECAFONIA S.L es compromet a no enviar publicitat a través del correu electrònic sense haver recavat abans l’expressa autorització del destinatari. L’Usuari podrà oposar-se a l’enviament de publicitat marcant la casella corresponent.